Tel. 06 50288198


Main Menu

 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

Gereedschap, machines en hulpmiddelen keuren

Een keuring is een verplichte jaarlijkse controle van uw arbeidsmaterieel volgens de gestelde NEN normen. Wij richten ons op elektrische gereedschappen, steigers / ladders en valbeveiliging voor de bouw, de installateur, de hovenier en overige technici. Ongeacht of u een ZZP-er bent of een grote werkgever vertegenwoordigt. Wij verzorgen de keuring zorgvuldig met certificaat, reparatieservice en kostenbewust.

Overzicht van de meest voorkomende keuringen:

Vraag stellen

Werkgevers hebben de wettelijke taak om deze arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren volgens de NEN normen. Tijdens de keuring worden uw elektrische gereedschappen gecontroleerd, indien nodig gerepareerd en van een keuringssticker voorzien.

Creëer veilige werkomstandigheden voor uw personeel. Met een keuring bent u tevens beter juridisch beschermd bij eventuele calamiteiten op de werkvloer. Praktijkvoorbeelden:

Profiteer van onze 7 zekerheden

 • 1) Erkend keurmeester
 • 2) All-round expertise voor gereedschappen, machines, hulpmiddelen en kranen
 • 3) Service op locatie door heel Nederland
 • 4) Flexibel
 • 5) Direct reparatie mogelijk
 • 6) Geldig keuringscertificaat
 • 7) Aantrekkelijke prijs

Waarom een NEN keuring?

Machines, elektrische gereedschappen en overig materieel zijn aan slijtage onderhevig. Ze worden intensief gebruikt tijdens werkzaamheden. De ene medewerker gaat er voorzichtiger mee om als de ander. Vaak is er sprake van bouwstof, fijnstof of soms zelfs weersomstandigheden bij activiteiten buiten. Laat uw spullen vakkundig periodiek keuren voor de veiligheid. Om ongelukken te voorkomen.

Prijzen